Imaginary base numbers

func base (Number num, Number radix { _ ~~ (-36 .. -2) }, precision = -15) -> String {
  num || return '0'

  var place = 0
  var result = ''
  var value = num
  var upper_bound = 1/(-radix + 1)
  var lower_bound = radix*upper_bound

  while (!(lower_bound <= value) || !(value < upper_bound)) {
    value = num/(radix**++place)
  }

  while ((value || (place > 0)) && (place > precision)) {
    var digit = (radix*value - lower_bound -> int)
    value  = (radix*value - digit)
    result += '.' if (!place && !result.contains('.'))
    result += ((digit == -radix) ? (digit-1 -> base(-radix) + '0') : digit.base(-radix))
    place--
  }

  return result
}

func base (Number num, Number radix { .re == 0 }, precision = -8) -> String {

  (radix.im.abs ~~ 2..6) || die "Base #{radix} out of range"

  var (re, im)     = (num.re, num.im)
  var (re_wh, re_fr='') = base(re,     -radix.im**2, precision).split('.')...
  var (im_wh, im_fr='') = base(im/radix.im, -radix.im**2, precision).split('.')...

  func zip (String a, String b) {
    var l = ('0' * abs(a.len - b.len))
    chars(a+l) ~Z chars(b+l) -> flat.join.sub(/0+\z/, '') || '0'
  }

  var whole = zip(re_wh.flip, im_wh.flip).flip
  var fraction = zip(im_fr, re_fr)
  fraction == '0' ? whole : "#{whole}.#{fraction}"
}

func parse_base (String str, Number radix { .re == 0 }) -> Number {

  if (str.char(0) == '-') {
    return (-1 * parse_base(str.substr(1), radix))
  }

  var (whole, frac='') = str.split('.')...

  var fraction = frac.chars.map_kv {|k,v|
    Number(v, radix.im**2) * radix**-(k+1)
  }.sum

  fraction += whole.flip.chars.map_kv {|k,v|
    Number(v, radix.im**2) * radix**k
  }.sum

  return fraction
}

var tests = [0, 2i, 1, 2i, 5, 2i, -13, 2i, 9i, 2i, -3i, 2i, 7.75-7.5i, 2i, .25, 2i, # base 2i tests
  5+5i, 2i, 5+5i, 3i, 5+5i, 4i, 5+5i, 5i, 5+5i, 6i, # same value, positive imaginary bases
  5+5i, -2i, 5+5i, -3i, 5+5i, -4i, 5+5i, -5i, 5+5i, -6i, # same value, negative imaginary bases
  227.65625+10.859375i, 4i] # larger test value

tests.each_slice(2, {|v,r|
  var ibase = base(v, r)
  printf("base(%20s, %2si) = %-10s : parse_base(%12s, %2si) = %s\n",
    v, r.im, ibase, "'#{ibase}'", r.im, parse_base(ibase, r).round(-8))
})

Output:

base(          0, 2i) = 0     : parse_base(     '0', 2i) = 0
base(          1, 2i) = 1     : parse_base(     '1', 2i) = 1
base(          5, 2i) = 10301   : parse_base(   '10301', 2i) = 5
base(         -13, 2i) = 1030003  : parse_base(  '1030003', 2i) = -13
base(         9i, 2i) = 103010.2  : parse_base( '103010.2', 2i) = 9i
base(         -3i, 2i) = 1030.2   : parse_base(  '1030.2', 2i) = -3i
base(      7.75-7.5i, 2i) = 11210.31  : parse_base( '11210.31', 2i) = 7.75-7.5i
base(        0.25, 2i) = 1.03    : parse_base(   '1.03', 2i) = 0.25
base(        5+5i, 2i) = 10331.2  : parse_base(  '10331.2', 2i) = 5+5i
base(        5+5i, 3i) = 25.3    : parse_base(   '25.3', 3i) = 5+5i
base(        5+5i, 4i) = 25.c    : parse_base(   '25.c', 4i) = 5+5i
base(        5+5i, 5i) = 15     : parse_base(    '15', 5i) = 5+5i
base(        5+5i, 6i) = 15.6    : parse_base(   '15.6', 6i) = 5+5i
base(        5+5i, -2i) = 11321.2  : parse_base(  '11321.2', -2i) = 5+5i
base(        5+5i, -3i) = 1085.6   : parse_base(  '1085.6', -3i) = 5+5i
base(        5+5i, -4i) = 10f5.4   : parse_base(  '10f5.4', -4i) = 5+5i
base(        5+5i, -5i) = 10o5    : parse_base(   '10o5', -5i) = 5+5i
base(        5+5i, -6i) = 5.u    : parse_base(    '5.u', -6i) = 5+5i
base(227.65625+10.859375i, 4i) = 10234.5678 : parse_base('10234.5678', 4i) = 227.65625+10.859375i